Velkommen inn i min verden

En blogg om trivialiteter og hverdagsliv......

mandag 8. mars 2010

Kvinnedagen....

Vi er kommet et godt srykke på vei, syntes nå i alle fall jeg...... Har du anledning til å lese "Kommentaren" på side 3 i dagens Stavanger Aftenblad bør du gjøre det...... Her kan du lese at norske kvinner lever lengre enn norske menn, får bedre karakterer på skolen, to av tre som mottar spesialundervisning er gutter, norske jenter er de i Norden som vet mest om trafikksikkerhet. To av tre medisinstudenter er jenter, seks av ti jusstudenter, sju av ti tannlegestudenter og omtrent halvparten av studentene på Handelshøyskolen i Bergen er jenter. Jentene får også bedre karakterer enn guttene. Men, slår skribenten fast, det bryr ikke gutta seg om, så lenge de fortsatt er best på fotballbanen. Og til helga starter fotballserien og da går gutta i tog til stadion.....

Jeg tenker at kanskje skulle flere gutter ta lærer- og førskolelærerutdannelse. Etter hva jeg har forstått er det mange flere kvinnelige enn mannlige lærere i skolen. Da blir det vel lett til at de kvinnelige verdiene får størst oppmerksomhet og guttene seiler akterut og det er ingen tjent med.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar